ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΔΔΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΔΔΕ Ευρυτανίας ανακοινώνει τους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. αρμοδιότητάς της σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/17-01-2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής. Δεν αναρτήθηκε πίνακας Μη Δεκτών Υποψηφίων διότι κρίθηκαν ως δεκτές όλες οι υποψηφιότητες.    

Δείτε εδώ

Οι ενστάσεις επι των πινάκων  πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα ΕΠΑΦΟΣ από την Τετάρτη 18/1/23 έως την Παρασκευή 20/1/23 και ώρα 23:59

Tags: