Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΔΕ Ευρυτανίας περιόδου Ιανουαρίου 2023