Ανάθεση της 4/ήμερης εκδρομής στη Θεσσαλονίκη της Β' τάξης του Γενικού Λυκείου