Ομάδες Σχολείων Δ.Ε. Ευρυτανίας

Οι σχολικές μονάδες αρμοδιότητας Δ.Ε. Ευρυτανίας κατατάσσονται σε ομάδες σχολείων ως ακολούθως:

Ομάδα 1 : Σχολικές μονάδες του Δήμου Καρπενησίου: 1ο Γυμνάσιο Καρπενησίου, Γενικό Λύκειο Καρπενησίου, 1ο ΕΠΑΛ Καρπενησίου, ΕΕΕΕΚ Καρπενησίου, Γυμνάσιο – Λυκ. Τάξεις Φουρνά  (καμία όμορη ομάδα).

 Ομάδα 2 : Σχολικές μονάδες του Δήμου Αγράφων: Γυμνάσιο – Λυκ. Τάξεις Κερασοχωρίου, Γυμνάσιο Δυτ. Φραγκίστας, 1ο ΕΠΑΛ Δυτ. Φραγκίστας  (με όμορη την ομάδα 1).

 Ομάδα 3 : Σχολικές μονάδες του Δήμου Αγράφων: Γυμνάσιο – Λυκ. Τάξεις Γρανίτσας, Γυμνάσιο – Λυκ. Τάξεις Ραπτόπουλου (με όμορη την ομάδα 1).

Tags: