Ανάθεση 3/ημερης εκδρομής στα Τρίκαλα του Γυμννασίου-Λ.Τ. Ραπτόπουλου Ευρυτανίας