Ανάθεση εκδρομής του Γυμνασίου - Λ.Τ. Κερασοχωρίου, στην Πάτρα