Ανάθεση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Β τάξης του 1ου ΕΠΑ.Λ. στη Θεσσαλονίκη.