Ανάθεση τριήμερης εκδρομής στο Βόλο Γυμνασίου Λ.Τ. Φουρνάς