Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτιμήσεων σχολικών μονάδων για τοποθέτηση σε θέση Διευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας, της ΔΔΕ Ευρυτανίας