Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω COVID-19