Δελτίο τύπου για σειρά προτίμησης υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων