Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής στον Βόλο της Α' τάξης ΕΠΑ.Λ. Καρπενησίου