Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διοργάνωση Μονοήμερης (01) εκπαιδευτικής επίσκεψης στην ΑΘΗΝΑ, στις 12 Μαίου 2023 και ημέρα Παρασκευή