Έγκριση πραγματοποίησης εκπαιδευτικής εκδρομής Ε.Ε.Ε.ΕΚ Καρπενησίου