Ανακοίνωση υπεράριθμων (ονομαστικά) εκπ/κών και Αίτηση-Δήλωση τοποθέτησης σε κενά συγκεκριμένων σχολ. Μονάδων

Από το ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας (πρ. 8η, 29.05.2023) ανακοινώνονται τα οργανικά κενά ανά κλάδο και σχολείο και καλούνται οι εκπαιδευτικοί που είναι υπεράριθμοι, διότι δεν έγινε άρση της υπεραριθμίας τους (δεν υπήρξε αίτηση για άρση)  να κάνουν αίτηση - δήλωση τοποθέτησης έως την 7η  Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00 στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ευρυτανίας, προκειμένου να τοποθετηθούν στα κενά του επισυναπτόμενου πίνακα.  

Ο Πρόεδρος του ΠΥΣΔΕ 

Δρ.  Γιώργος  Τ. Γιάννακας

Δ/ντής ΔΔΕ Ευρυτανίας

 

Αίτηση

Πίνακας

Tags: