Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών (στη διάθεση, νεοδιόριστοι, υπεράριθμοι και αποσπασμένοι)

Ανακοίνωση δείτε εδώ.

Αίτηση εκπαιδευτικού που βρίσκεται στην διάθεση  ΠΥΣΔΕ εδώ

Αίτηση εκπαιδευτικού οργανικά υπεράριθμου εδώ

Αίτηση εκπαιδευτικού εσωτερικής απόσπασης εδώ

 

Tags: