ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Κατόπιν ενημέρωσης από την ΕΔΥΤΕ ότι λόγω της αθρόας συμμετοχής των ενδιαφερομένων παρουσιάζονται εύλογες καθυστερήσεις στο σύστημα για τη διαδικασία σύναψης ψηφιακής σύμβασης,  

σας ενημερώνουμε ότι για σήμερα  7/9  δίνεται χρονικό διάστημα από τις 15.00 έως τις 17.00΄ προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία (ψηφιακή σήμανση στο Myschool, καταχώριση στοιχείων από τους προσληφθέντες στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και αποδοχή της ψηφιακής σύμβασης).

Ως εκ τούτου, κατόπιν της επεξεργασίας των στοιχείων από την ΕΔΥΤΕ, η αποστολή των αρχείων xml προς κάθε Διεύθυνση Εκπ/σης και ΠΔΕ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τη μαζική ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, θα εκκινήσει μετά τις 18.00΄. Παρακαλούνται οι Δ/ντές Εκπ/σης και Περιφερειακοί Δ/ντες Εκπ/σης να μεριμνήσουν για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας από τους αρμόδιους υπαλλήλους αυθημερόν.

 

Επίσης παρακαλούνται οι Δ/νσεις Εκπ/σης και οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης όπως αναρτήσουν το σχετικό Δελτίο Τύπου που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..

 

Γενική Δ/νση Εκπ/κου Προσ/κου ΠΕ & ΔΕ

Γενική Γραμματεία ΠΕ, ΔΕ & ΕΑΕ

----------------------------------------------------------------------------------------------

Σε συνέχεια του email που στάλθηκε από τη Γενική Δ/νση, σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή anaplirotes.gov.gr παρέμεινε ανοιχτή έως και τις 19.00΄ προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία

της ψηφιακής σύμβασης όσο δυνατόν περισσότεροι προσλαμβανόμενοι.

Η αποστολή των αρχείων xml σε κάθε Δ/νση Εκπ/σης και ΠΔΕ θα από την ΕΔΥΤΕ θα ολοκληρωθεί έως τις 20.00΄ προκειμένου να ενημερωθεί το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Σημειώνεται ότι τα αρχεία περιλαμβάνουν όσους προσλαμβανόμενους ολοκλήρωσαν τη διαδικασία ως τις 19.00΄

Οι υπόλοιποι προσλαμβανόμενοι, οι οποίοι αν και ανέλαβαν υπηρεσία σε σχολική μονάδα ή ΚΕΔΑΣΥ σήμερα 7/9, δεν κατέστη εφικτό να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι την ως άνω ώρα, οφείλουν να εισέλθουν στην εφαρμογή αύριο 8/9

προκειμένου να καταχωρίσουν τα προσωπικά τους στοιχεία και να αποδεχτούν τη σύμβασή τους.  Ως εκ τούτου θα συμπεριληφθούν στα αυριανά αρχεία xml που θα σας αποσταλούν από την ΕΔΥΤΕ.

Σας ενημερώνουμε ότι για τις εν λόγω περιπτώσεις θα υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση για την ημερήσια αποζημίωσή τους.

Τα ανωτέρω αναφέρονται και στο συνημμένο Δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ και το οποίο μπορείτε να αναρτήσετε και στις ιστοσελίδες σας προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Επισημαίνεται ότι δεν προχωρείτε σε σύναψη χειρόγραφης σύμβασης για αυτούς τους προσλαμβανόμενους.

 

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία.

 

Από τη Γενική Δ/νση Εκπ/κου Προσ/κου ΠΕ & ΔΕ

Γενική Γραμματεία ΠΕ, ΔΕ & ΕΑΕ

 

Tags: