ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΔΟΣΧ. ΒΙΑΣ ΑΘΜΙΑΣ-ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΣΗΣ